Even đua top Open Sever Hào Kiệt
1-9

➡ Giải thưởng đua top Open :
- tính từ 14h ngày 1/9 đến 8h ngày 11/9/2017.
- Top 1 : 3.000.000 Vpoint + pet 125k 12 skilll
- Top 2 : 2.000.000 Vpoint + pet 113k 12 skilll
- Top 3 : 1.000.000 Vpoint
- top 4 -10 : 500k VpointTin tức khác

Even đua top Open Sever Hào Kiệt 1-9
TL Hào Kiệt ( 3.6 Cs ) - 0pen 19h30 T7 ngày 1/9 .! 1/9